Short View z Filipem Mijalskim

 
Kilka ciekawych ujęć z jednego treningu…